Lappen Katalog

Rhododendron

Een bijzonder veelvormig geslacht van ongeveer 1000 soorten, waarvan de meeste verbreid zijn in de hooggebergten van Noordwest China (Himalaya). Afgezien van de in de Alpen voorkomende Rh. ferrugineum en Rh. hirsitum komen nog veel Rhododendrons (Aza-lea’s) voor in het oosten van de Verenig-de State...